Make your own free website on Tripod.com
KEUNGGULAN ISLAM
PUASA QADHA' DAN SUNAT DENGAN SATU NIAT(SEKALIGUS)

Home

AL-QURAN | HADIS | BAHR AL-MAADZI | SEJARAH | TOKOH ISLAM | TAZKIRAH | PERSOALAN | ALBUM | PERBINCANGAN | FAIL | NASYID | LINK

Masalah ini ada disebut di dalam kitab-kitab utama mazhab Syafi'i. Dan, di kalangan mereka sendiri berselisih pendapat tentang boleh atau tidaknya.

--------
Sebuah kitab kecil mazhab Syafi'i Fathul Mu'in, ada menukilkan perselisihan pendapat antara para ulamak Syafi'i:
(Furuk): Telah berfatwa sekumpulan ulamak mutakhir bahawa hasil pahala puasa Arafah (atau puasa pada hari-hari lain yang disunatkan), dengan jatuh puasa fardu padanya. Ini menyalahi apa yang terdapat di dalam kitab al-Majmu' serta diikut oleh al-Asnawi, katanya: Jika berniat kedua-duanya, tidak hasil satu apa pun....
(Fathul Mu'in Bi-Hamisy I'anah al-Thalibin, Syeikh Zainudin al-Malbari, vol. 2, hal. 271)

Contoh: Jika seseorang itu berpuasa qadhak dan ia dilakukan pada salah satu hari yang disunatkan berpuasa, maka akan mendapat pahala kedua-duanya jika diniatkan kedua-duanya. 

Namun ini dibantah oleh sebahagian ulamak, antaranya ialah al-Asnawi. Katanya, jika seseorang itu berniat puasa wajib sahaja, maka hasil puasa wajib. Jika dia berniat kedua-duanya (berpuasa wajib dan sunat), maka tidak dapat apa-apa pun. Mereka menganggapnya tidak sah.

Alasan golongan yang menolak
Firman ALlah Taala:
"Dan tidaklah diperintahkan mereka, melainkan menyembah Allah, serta mengikhlaskan ketaatan kepadaNya." (Al-baiyinah:5)

Maksud `mengikhlaskan' ialah mengikhlaskannya amal yang diperintahkan menurut cara yang diperintahkan.

Abu Yusof sahabat imam Hanafi berkata: Barangsiapa sembahyang ketika musafir dua rakaat (qasar) dengan meniatkan zohor dan sunat, atau barangsiapa mengqadha' puasa Ramadhan dengan meniatkan qadha' dan puasa sunat, hasilnya, baginya qadha' sahaja dan batallah puasa sunatnya (tidak beroleh pahala).

-----------
Kesimpulan:

1. Segolongan ulamak mutakhir dari kalangan al-Syafi'i membolehkan berpuasa dengan niat qadhak dan sunat. Hasil kedua-duanya..
2. Sebahagiannya menolak, bahkan batal puasanya. Mereka bandingkan dengan sembahyang qasar zohor diniatkan fardu zohor dan sunat sekaligus.

P/S: Dalam menjaga diri kita dari melakukan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dalam Islam, kita hendaklah berwaspada dalam memilih jalan yang dirasakan benar. Faktor pemilihan hendaklah berlandaskan kepada pendapat mana yang lebih rajih dan juga selamat. Di dalam kes di atas, kita bolehla memilih yang mana yang dirasakan sesuai. Namun adalah lebih baik sekirannya kita mengambil jalan yang selamat yakni mengambil pendapat ulama yang menolak amalan niat sekaligus demi menjaga diri kita dari perkara syubhat. WA.

BAB IBADAT