Make your own free website on Tripod.com
KEUNGGULAN ISLAM
Bahagian Hadith

Home

AL-QURAN | HADIS | BAHR AL-MAADZI | SEJARAH | TOKOH ISLAM | TAZKIRAH | PERSOALAN | ALBUM | PERBINCANGAN | FAIL | NASYID | LINK

Hadith Hasan Shahih

 

Dalam kitab-kitab hadith seperti kitab Sunan Tirmizi dan dalam kitab ini

(Hadith Empat Puluh) ada didapati di akhir hadith perkataan "Hasan

Sahih" ertinya hadith ini hasan lagi sahih. Dengan demikian bermakna

hadith itu mempunyai dua martabat: pertama hasan dan kedua sahih.

 

Menurut keterangan ulama' hadith, bahawa hadith tersebut dikatakan hasan

menurut perhitungan atau penilaian pada satu sanadnya. Dan dikatakan

pula sahih padanya menurut perhitungan atau penilaian pada sanadnya yang

lain. Ini jika pada hadith itu ada sanadnya (jalannya).

 

Jika pada hadith itu satu sanadnya, maka erti hasan padanya menurut

pandangan segolongan ulama' hadith dan sahih menurut pandangan ulama'

yang lain, yang tidak sama tinjauan terhadap sifat dan peribadi orang

yang menjadi rawinya atau yang memindahkannya.

 

Hadith shahih

 

1. Hadith Sahih Li Zaatihi:

 

Perkataan Sahih adalah lawan kpd perkataan sakit.

 

Dari sudut istilah:

 

Iaitu Hadis yg bersambung sanadnya melalui pembawakan org yg kuat hafalan

dan adil serta meriwayatkan drpd org yg kuat hafalan dan adil sehinggalah

ke akhirnya tanpa terdapat syuzuz iaitu keganjilan dan tanpa ada illat

iaitu kecacatan.

 

2. Sahih Li Ghairihi atau dinamakan juga Hasan Li Zaatihi apabila ianya

diriwayatkan melalui satu atau beberapa cara yg lain maka ianya dibantu

oleh suatu kekuatan pada dua bentuk:

 

Pertama: Riwayatnya adalah melalui perawi-perawi yg masyhur dgn kebenaran

dan penjagaan rahsia sekalipun berkurangan kekuatan hafalan mereka ataupun

tidak mencapai taraf ahli Hafaz yg mahir dari kalangan perawi-perawi Hadis

Sahih.

 

Kedua: Riwayatnya adalah melalui cara yg lain di mana dgn cara ini

diperolehi satu kekuatan yg dapat menggantikan apa yg hilang pada

kesempurnaan kekuatan hafalan dan dapat menaikkan taraf dari taraf Hasan

kpd taraf Sahih, cuma ianya bukan Li Zaatihi, bahkan ianya dianggap Li

Ghairihi.

 

Hadith Sahih:

 

Hukumnya:

 

1- Hadis tersebut adalah sahih dan wajib membuat hukum dengannya apabila

terdapat di dlm kedua-dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana

pendapat yg dipilih oleh Ibnu Solah serta menetapkan kesahihannya.

 

2- Wajib beramal dgn setiap  Hadis sekalipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari

dan Muslim, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar di dlm huraian kitab An-Nakhbah.

 

3- Hendaklah diterima kesahihannya sekalipun tiada yg beramal dengannya,

sebagaimana pendapat Al-Qasimi di dlm kitab kaedah-kaedah meriwayatkan

Hadis, iaitu Qawaid At-Tahdis.

 

4- Tidak terhalang utk beramal selepas menerima Hadis yg sahih jika

diketahui tidak terdapat hukum yg membatalkan atau tiada perselisihan

jumhur ulama atau tiada pertembungan, bahkan hendaklah beramal dengannya

sehinggalah terdapat suatu ayat Al-Qur'an Atau Hadis yg melarang, maka hendaklah

diperhatikan padanya terlebih dahulu.

 

5- Tidak akan mencacatkan kesahihan sesebuah Hadis walaupun hanya terdapat

seorang sahaja dari kalangan sahabat yg meriwayatkannya. Ini adalah diambil

drpd kata-kata Ibnu Al-Qayyim di dlm kitab (Ighathah Al-Lahfan).

 

6- Tidak semua Hadis yg sahih diceritakan kpd org awam. Dalilnya ialah:

Hadis yg diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim drpd Muaz dan antaranya (Tidak

ada seseorang yg mengucapkan kalimah syahadah bahawa tiada tuhan yg layak

disembah  melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad s.a.w adalah pesuruh Allah akan

memasuki neraka kerana Allah mengharamkan Neraka kepadanya). Sehubungan dgn itu

Muaz berkata: Wahai Rasulullah! Apakah aku boleh menyampaikannya kpd org

ramai agar mereka dapat bergembira? Rasulullah s.a.w bersabda: (Kalau

begitu mereka akan hanya berserah tanpa berusaha). Tetapi Muaz

menyampaikannya juga selepas kewafatan baginda.

 

Kedudukan Hadis Sahih mengikut karangan yg masyhur iaitu tujuh kedudukan:

 

1- Hadis yg telah disepakati kesahihannya oleh Syaikhan iaitu Imam Bukhari

dan Imam Muslim (Muttafaqun 'alaihi).

 

2- Hadis yg hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

 

3- Hadis yg hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.

 

4- Hadis yg menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim walaupun mereka

berdua tidak meriwayatkan di dlm Sahih masing-masing. Imam Nawawi berkata:

(Pendapat mereka bermaksud: Untuk memastikan Hadis Sahih kita mestilah

berpandukan kpd syarat imam Bukhari dan Muslim secara mengenal pasti bahawa

perawi-perawi Hadis tersebut terdapat di dlm kedua-dua kitab mereka (kitab

sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim) kerana mereka berdua tidak meletakkan

syarat di dlm kitab masing-masing begitu juga di dalam kitab-kitab yg lain).

 

5- Hadis yg menepati syarat Imam Bukhari tetapi beliau tidak

meriwayatkannya di dlm kitab sahih.

 

6- Hadis yg menepati syarat Imam Muslim tetapi beliau tidak meriwayatkannya

di dlm kitab sahih.

 

7- Hadis yg dianggap sahih oleh ulama-ulama selain drpd keduanya tetapi

tidak menepati syarat salah seorang drpd mereka.

 

Hadith Hasan

 

1. Hasan Li Zaatihi

 

Sifat Musyabbahat drpd kalimah husnu yg bermaksud cantik dan elok.

 

Dari sudut istilah:

 

Hadis yg bersambung sanadnya melalui pembawakan seseorang yg adil, yg

berkurangan kekuatan pada hafalannya tanpa terdapat Keganjilan dan tidak

ada Kecacatan. Maka perawi pada setiap kedua-dua jenis Hadis tersebut

(Sahih dan Hasan) adil tetapi kekuatan hafalan pada taraf Hasan berkurangan

berbanding dgn taraf Sahih dan tidak sempurna sepertinya. Ianya dinamakan

dgn nama tersebut kerana memandangkan keelokan pada dalamannya, bukan

kerana sesuatu pada luarannya dan apabila digunakan lafaz Hasan, maka ianya

bersifat Hasan Li Zaatihi.

 

2. Hasan Li Ghairihi

 

Apabila sesebuah Hadis pada zatnya adalah dhaif, tetapi kedhaifannya boleh

diterima utk dinaikkan taraf melalui cara yg lain kpd taraf Hasan, Hasannya

bukan Li Zaatihi tetapi ianya adalah Li Ghairihi iaitu dhaif yg boleh

diterima kesahihannya, maka ianya menjadi Hasan Li Ghairihi.

 

a- Dhaif kerana disebabkan oleh keadaan perawinya tidak dikenali atau tidak

masyhur, tidak pelupa tetapi terdapat banyak kesalahan.

 

b- Dhaif kerana disebabkan oleh keadaan perawinya yg lemah hafalannya atau

tersalah dan bercampur perkara tersebut di antara kebenaran dan amanah.

 

c- Dhaif disebabkan sanadnya tidak bersambung, samada ianya Mungqati' atau

Mursal.

 

d- Dhaif disebabkan adanya Mudlis yg meriwayatkan dgn bersambung-sambung

sedangkan tiada padanya seseorang yg mengambil berat terhadap pembohongan.

Keempat-empat jenis ini boleh diterima kesahihannya dan boleh dianggkat

kepada taraf Hasan melalui dua syarat:

 

1- Tidak terdapat syuzuz iaitu keganjilan pada Hadis.

 

2- Riwayatnya adalah dengan satu cara yg lain atau lebih drpd satu cara.

Contohnya: Hadis yg diriwayatkan oleh Tirmizi, dikira Hasan melalui riwayat

Syukbah drpd Aasim bin Ubaidullah drpd Abdullah bin Aamir bin Rabii'ah drpd

ayahnya bahawa seorang wanita drpd Bani Fazarah berkahwin dgn maskahwinnya

sepasang kasut. Maka Rasulullah [s.a.w] bersabda: (Apakah engkau redha terhadap diri

dan harta kamu dgn sepasang kasut?) Wanita tersebut menjawab: Ya. Maka

baginda membenarkannya. Tirmizi berkata: Di dlm bab yg terdapat riwayat

drpd Amru, Abu Hurairah, Aisyah dan Abu Hadrad. Maka Asim dikira perawi

daif kerana buruk hafalannya tetapi Tarmizi meletaknya pada taraf Hasan

kerana ianya dibawa dlm satu bentuk sahaja, tidak ada dalam bentuk lain.

 

Pengertian yg dibuat oleh Tirmizi terhadap Hadis Hasan

 

Abu Isa At-Tirmizi dianggap sebagai org pertama yg diketahui telah

membahagikan Hadis kpd Sahih, Hasan dan Dhaif sebagaimana yg disebut oleh

Ibnu Taimiyah di dlm kitab Majmuk Al-Fatawa tetapi pengertiannya terhadap

Hadis Hasan, ialah Hadis Hasan Li Ghairihi. Beliau telah membuat pengertian

di dlm bab kecacatan-kecacatan yg terdapat di dlm kitab Jami'nya, di mana

katanya: (Setiap Hadis yg diriwayatkan kemudian tidak terdapat pada

isnadnya perawi yg dituduh berbohong dan Hadis tersebut juga tidak ganjil

serta diriwayatkan dgn bentuk lain yg seumpamanya, maka pada pendapat kami

ianya adalah Hadis Hasan).

 

Perkataan berlawanan dgn kuat. Dhaif terdapat dlm bentuk fizikal (hissi)

dan maknawi. Dhaif yg dikehendaki di sini ialah dari segi maknawi.

 

Dari sudut istilah:

 

Pengertian yg dibuat oleh Ibnu Solah ialah: Setiap Hadis yg tidak terkumpul

padanya sifat2 Hadis Sahih dan Hadis Hasan.

 

Dhaif dapat dibahagikan apabila hilang syarat2 penerimaan kpd beberapa

jenis dan secara ringkasnya adalah seperti berikut:

 

a - Hilang syarat sanad yg bersambung. Ianya dapat dibahagikan kpd lima

bahagian iaitu:

1-Muallak   2-Mungqati'   3-Muaddhal   4-Mursal   5-Mudlis

 

b - Hilang syarat adil. Ianya dapat dibahagikan kpd beberapa bahagian iaitu:

1-Maudu'  2-Matruk  3-Mungkar  4-Matruh  5-Mudha'af  6-Mubham

 

c - Hilang syarat kuat hafalan. Ianya terbahagi kpd:

1- Mudraj  2-Maqlub  3- Muddtarib  4-Musahhif dan Muharrif

 

d - Hilang syarat terpelihara drpd syuzuz (keganjilan). Ianya dapat

dibahagikan kpd satu bahagian sahaja iaitu syaz.

 

e - Hilang syarat terpelihara drpd Illat (kecacatan). Ianya hanyalah satu

bahagian sahaja iaitu Muallil.

 

Hukum meriwayat dan beramal dengannya:

 

Hadis2 Dhaif yg tidak tetap dan tidak ditegaskan pembohongannya.

 

Ibnu Taimiyah menyebut di dlm kitab Majmuk Al-Fatawa: (Apabila diketahui

ianya adalah batal dan Hadis yg diada-adakan, tidak harus cenderung

kepadanya, kerana sesuatu pembohongan adalah sama sekali tidak berfaedah,

tetapi apabila terdapat ketetapan bahawa ianya adalah Sahih, maka tetaplah

hukumnya dan apabila berlaku keraguan pada keduanya maka ia boleh

diriwayatkan kerana kemungkinan ianya benar dan tiada kemudaratan pada

pembohongannya.

 

Imam Ahmad berkata: Apabila seseorang berkata: Jika terdapat suatu targhib

(Dorongan mendekati kebaikan) dan tarhib (Dorongan menjauhi keburukan),

maka kami mempermudahkan pada sanad-sanadnya. Maksudnya: Kami meriwayatkan

Hadis, di dlm Hadis tersebut disertakan dgn sanad-sanad sekalipun perawinya

tidak mempunyai kepercayaan yg boleh dibuat hujah.

 

Begitu juga ada yg berpendapat: Ianya boleh diamalkan dari sudut

kelebihan-kelebihan amalan. Dimana (beramal dengannya ialah beramal dgn

amalan yg soleh seperti membaca Al-Qur'an dan berzikir).

Begitu juga pendapat beliau: (Apabila Hadis-hadis bab kelebihan mempunyai

kadar dan had tertentu seperti sembahyang dlm waktu tertentu dgn bacaan

tertentu atau dgn cara tertentu, maka ianya tidak harus kerana galakan

terhadap gambaran yg tertentu ini, tidak tetap dgn dalil syarak).

 

Kemudian beliau mengakhiri kata-katanya dgn berkata: Maka keputusannya dlm

bab ini, dibolehkan meriwayat dan beramal dengannya dlm keadaan targhib dan

tarhib, bukan dlm bab galakan. Kemudian pegangan terhadap perkara wajib,

iaitu kadar pahala dan balasan bergantung pada dalil syarak).

 

Kesimpulan drpd kata-kata Ibnu Taimiyah yg lepas, iaitu syarat-syarat yg

wajib diikuti ketika meriwayatkan Hadis Dhaif yg tidak tetap pembohongannya

serta tidak ditegaskan kebenarannya.

 

Syarat-syarat tersebut ialah:

 

1- Hendaklah terkandung dlm asas amalan seperti membaca Al-Qur'an dan doa.

 

2- Bukan dari ketetapan syarak atau merupakan sifat bagi Allah iaitu drpd

perkara-perkara yg berhubung dgn aqidah dan hukum, juga bukan galakan dan

seumpamanya.

 

3- Ianya bukan perkara batil yg dibuat-buat. Jika diketahui kebatilan dan

ianya perkara yg dibuat-buat, maka tidak harus diambil kira dan berhujah

dengannya dlm semua perkara.

 

Hadith Maudhuk

 

Pengertiannya pada bahasa:

 

Kalimah maudhuk iaitu menjatuhkannya dan dinamakan sedemikian kerana

tergugur kedudukannya.

 

Dari sudut istilah:

 

Berita yg dibuat-buat terhadap Rasulullah [s.a.w] sebagai pembohongan terhadap

baginda.

 

Kedudukannya:

 

Ianya adalah seburuk-buruk jenis Dhaif, bahkan sesetengah ulama

menjadikannya satu bahagian yg berasingan, tidak tergolong drpd Hadis2

Dhaif dan tidak digunakan padanya dgn lafaz Hadis melainkan dari sudut org

yg memaudhukkannya.

 

Hukum meriwayatkannya:

 

Telah sepakat pengharaman meriwayatkan berita yg dibuat-buat Dan

disandarkan kpd Rasulullah [s.a.w], melainkan jika diiringi dgn keterangan tentang

Maudhuknya, ini ialah kerana Rasulullah [s.a.w] pernah bersabda: (Sesiapa yg membuat

pembohongan terhadapku dgn sengaja maka disediakan tempatnya di dlm Neraka).

 

Sabda Baginda lagi: (Sesiapa yg memperkatakan sesuatu tentang aku dgn

percakapan yg diketahui ianya adalah bohong maka dia adalah salah seorang

pembohong).

 

Tanda2 Hadis Maudhuk:

 

Para ulama telah menggariskan kaedah2 utk mengenali Hadis2 Maudhuk. Di

antara kaedah2 tersebut ialah:

 

1- Pengakuan drpd pembuat sendiri, seperti pengakuan Ibnu Abu Mariam yg

mengaku membuat pembohongan terhadap Hadis2 Kelebihan Surah.

 

2- Terdapat bukti pada kedudukkan hubungan perawi, seperti meriwayatkan

drpd syeikh yg terbukti beliau tidak menemuinya, hidup sezaman dgn nya,

meninggal dunia sebelum kelahiran perawi atau beliau tidak memasuki tempat

yg beliau mendakwa pernah mendengarnya spt Makmun bin Ahmad Al-Harawi yg

mendakwa pernah mendengar drpd Hisyam bin Umar, maka Ibnu Hiban bertanya

padanya: Bilakah kamu memasuki Syam? Beliau menjawab: Pada tahun 250

Hijrah. Ibnu Hiban berkata: Sesungguhnya Hisyam yg diriwayatkan oleh Makmun

telah meninggal dunia pada tahun 245 Hijrah.

 

3- Terdapat bukti pada matan yg menunjukkan pembohongannya, seperti

terdapat pada riwayat tersebut kesalahan pada tata bahasa atau terdapat

kelemahan pada lafaz dan tergugur makna.

 

4- Bersalahan dgn akal, fizikal dan penyaksian: Spt riwayat drpd Ar-Rahman

bin Zaid bin Aslam bahawa kapal Nabi Nuh a.s tawaf di Baitullah tujuh

keliling dan sembahyang di belakang makam dua rakaat.

 

5- Bersalahan dgn keterangan Al-Qur'an dan sunnah yg sahih, yg tidak boleh

ditakwil seperti: Aku adalah penutup para Nabi, tiada Nabi selepasku

melainkan jika dikehendaki oleh Allah; maka ianya bersalahan dengan firman Allah

s.w.t yg bermaksud: (Tetapi Muhamad adalah pesuruh Allah dan penutup para Nabi)

dan seperti apa yg bersalahan terhadap kebenaran sunnah yg mutawatir

(Akulah penyudah, tiada Nabi selepasku).

 

6- Bersalahan dgn data sejarah yg diketahui pada masa Nabi s.a.w seperti

riwayat dikenakan Jizyah ke atas org Yahudi selepas perang Khaibar dan

tidak dikenakan kerja tanpa upah terhadap mereka dgn disaksikan oleh Saad

bin Muaz dan ditulis oleh Muawiah bin Abu Sufian. Sedangkan ketetapan

sejarah mengatakan bahawa Jizyah belum lagi diperkenalkan dan belum

disyariatkan pada tahun peperangan Khaibar kerana ayat tentang Jizyah

diturunkan selepas tahun peperangan Tabuk. Sesungguhnya Saad bin Muaz

meninggal dunia sebelum peristiwa tersebut iaitu dlm peperangan Khandak.

Manakala Muawiah pula memeluk Islam pada tahun pembukaan Mekah.

 

7- Khabar tentang perkara yg penting berulang dakwaan pembawakannya seperti

yg berlaku dgn disaksikan oleh semua sahabat tetapi tidak meriwayatkanya

melainkan seorang sahaja dan yg lainnya menyembunyikannya, seperti

diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w telah memegang tangan Ali bin Abu Talib ketika

dihadiri oleh seluruh sahabat sewaktu kepulangan mereka dari mengerjakan

Haji Widak, kemudian baginda bersabda selepas org ramai mengenalinya:

(Kanak2 ini adalah, saudaraku dan akan menjadi khalifah selepasku, maka

hendaklah kamu mendengar dan mentaatinya). Adakah seseorang Muslim boleh

menerima berita yg menunjukkan semua sahabat telah sepakat utk

menyembunyikannya ketika mereka memilih Abu Bakar sebagai Khalifah dan dgn

dipersetujui oleh Abu Bakar dan mereka menyetujuinya sbg khalifah mereka?

 

8- Mengandungi balasan yg berat teradap dosa kecil atau pahala yg banyak terhadap amalan yg sedikit. Perkara ini masyhur terhadap balasan siksa dan

balasan baik seperti kata mereka: (Sesiapa yang mengucapkan kalimah "Tiada

illah melain Allah" maka Allah akan menciptakan utk nya seekor burung yg mempunyai

tujuh puluh ribu lidah manakala setiap lidah mempunyai tujuh puluh ribu

bahasa yg sentiasa meminta keampunan untuknya.