Make your own free website on Tripod.com
KEUNGGULAN ISLAM
Pengertian Sunnah

Home

AL-QURAN | HADIS | BAHR AL-MAADZI | SEJARAH | TOKOH ISLAM | TAZKIRAH | PERSOALAN | ALBUM | PERBINCANGAN | FAIL | NASYID | LINK

Sunnah menurut bahasa: ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji atau

tidak; juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Rasul

SAW bersabda:

 

"Sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan-perjalanan) orang

yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta

sehingga sekiranya mereka memasuki lubang dab (serupa binatang biawak)

nescaya kamu memasukinya juga." (Hadith riwayat Muslim)

 

"Barangsiapa menjalani suatu sunnah (perjalanan) yang baik, maka baginya

pahala sunnah itu dan pahala yang mengerjakan dengannya hingga hari

qiamat, dan barangsiapa mengadakan suatu sunnah (perjalanan) yang jahat

(buruk) maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengerjakan dengannya

hingga hari qiamat." (Hadith riwayat Bukhari & Muslim)

 

Jelaslah bahawa menurut hadith tersebut, perkataan sunnah itu diertikan

dengan perjalanan, sama ada baik atau pun yang jahat, sebagaimana yang

dimaksudkan oleh bahasa.

 

Sunnah menurut istilah ahli hadith: ialah segala yang dipindahkan dari

nabi sallallahu 'alayhi wa sallam baik yang merupakan perkataan,

perbuatan, mahupun yang merupakan taqrir, sebelum nabi dibangkitkan

menjadi rasul, mahupun sesudahnya. Kebanyakan ahli hadith menetapkan

bahawa pengertian yang demikian sama dengan pengertian hadith.

 

Sunnah menurut pengertian dan istilah ahli usul: ialah segala yang

dipindahkan dari nabi sallallahu 'alayhi wa sallam sama ada perkataannya

dan perbuatannya, mahupun taqrirnya yang bersangkutan dengan hukum.

Inilah pengertian yang dimaksudkan oleh sabdanya ini:

 

"Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara tidak akan kamu

sesat selama kamu berpegang dengan keduanya: iaitu Kitab Allah dan

Sunnah Rasulnya". (Hadith riwayat Malik)

 

1.      Contoh sunnah (hadith) perkataan ialah:

 

"Segala 'amal itu dengan niat." [Riwayat Bukhari, Muslim dan sekelian

ulama' hadith]

 

2.      Contoh sunnah (hadith) perbuatan ialah:

 

"Bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersembahyang."

[Riwayat Bukhari dan Muslim]

 

3.      Contoh hadith (sunnah) taqrir. Taqrir ialah: (a) Nabi SAW

membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak

mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredaannya; (b) menerangkan

kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula.

 

Contoh yang pertama ialah sebagaimana Nabi saw membenarkan ijtihad para

sahabat mengenai urusan sembahyang 'Asar di Bani Quraizah dengan

sabdanya:

 

"Jangan bersembahyang seorang kamu melainkan di Bani Quraizah." [Riwayat

Bukhari]

 

Sebahagian sahabat memahamkan perkataan itu menurut hakikat larangannya

lalu menta'khirkan sembahyang 'Asar itu sampai selepas Maghrib. Dan ada

sebahagian yang lain tidak memahamkan demikian, mereka memahamkan bahawa

yang dimaksudkan nabi bercepat-cepat pergi ke Bani Quraizah. Kerana itu

mereka mengerjakan sembahyang 'Asar pada waktunya, sebelum tiba ke Bani

Quraizah.

 

Kedua-dua perbuatan sahabat yang berlainan oleh berlainan ijtihad sampai

kepada Nabi saw beritanya, dan Nabi saw tinggal berdiam diri tidak

membantah apa-apa.

 

Contoh yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan bahawa Khalid bin Walid

pernah memakan dab (serupa binatang biawak) kemudian dikemukakan orang

kepada Nabi saw. Nabi saw sendiri enggan memakannya, maka bertanya

sebahagian sahabat:

 

"Adakah diharamkan makannya ya Rasulullah? Lalu ia bersabda: Tidak! cuma

binatang itu tidak ada di negeri kaumku, kerana itu aku tidak gemar

kepadanya."

 

Selanjutnya pernah juga dinamakan sunnah itu suatu yang ditunjuki oleh

dalil syara', baik berdasarkan dalil Qur'an atau pun berdasarkan hadith,

mahu pun berdasarkan ijtihad para sahabat, seperti mengumpulkan mashaf

(Qur'an) dan menyuruh manusia membaca menurut suhuf 'Uthman, dan seperti

membukukan ilmu (menyusun dan mengarangnya).

 

Lawan dari sunnah ini ialah bid'ah, inilah yang dimaksudkan oleh hadith:

 

"Berpeganglah kamu sungguh-sungguh dengan sunnahku dan sunnah

khalifah-khalifah yang mendapat pertunjuk sesudahku." [Abu Daud &

Tarmizi]

 

Sementara itu ulama' fiqh berpendapat, bahawa suatu yang diterima dari

Nabi saw dengan tidak difardukan dan tidak diwajibkan dinamakan sunnah.

Imbangannya ialah wajib, haram, makruh dan mubah. Lawannya ialah bid'ah;

talak yang dijatuhkan dalam haid menurut mereka dinamakan: talak bid'ah.

 

Ulama' Syafi'e mengatakan bahawa sunnah itu: ialah suatu yang dipahalai

orang yang mengerjakannya, tidak disiksai orang yang meninggalkannya.

 

Menurut ulama' mazhab Hanafi, sunnah itu: ialah suatu yang disunnahkan

Nabi saw atau para khalifah serta dikekalkan mengerjakannya, seperti

azan dan berjama'ah.