Make your own free website on Tripod.com
KEUNGGULAN ISLAM
JARI TELUNJUK KETIKA TASHAHUD

Home

AL-QURAN | HADIS | BAHR AL-MAADZI | SEJARAH | TOKOH ISLAM | TAZKIRAH | PERSOALAN | ALBUM | PERBINCANGAN | FAIL | NASYID | LINK

Assalamualaikum wbt,

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menciptakan alam ini tanpa sedikit kecacatan. Yang menjadikan manusia dengan penuh sifatnya. Maha Besar Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah pada Rasul mulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya yang mengikuti mereka sehingga kiamat. Wahai orang Islam sekalian, takutlah akan Allah. Bertawakallah kepadaNya. Bersama-samalah kita saling ingat-mengingati ke arah kebenaran. Semoga tergolong di dalam golongan yang telah dijanjikan Allah kemualiaan di sisiNya. Insya Allah.

 

Pada kali ini, kita akan membawa satu topik yang berkaitan jari telunjuk ketika tasyahud. Dalam membincangkan persoalan jari ketika tasyahud ini kita akan membahagikan kepada 2 persoalan:

  • Apakah perlu kita menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud ataupun tidak?
  • Bilakah perlu kita mengangkat jari ketika tasyahud?

 

Apakah perlu kita menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud ataupun tidak?

 

Isu tasyahud ini merupakan khilaf yang masih lagi dibincangkan ulama hingga ke hari ini. Dalam membincangkan persoalan ini, beberapa hadis sahih telah dikumpulkan berkaitan perkara ini. Di antara hadis-hadis tersebut ialah:

 

1.      Abdullah bin Jubair ra berkata: Bahawasanya Nabi saw adalah beliau ketika berdoa (tasyahud), beliau mengisyaratkan dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya.

 

2.      Wail bin Hujur ra berkata: "Aku akan tunjukkan cara solat Rasulullah saw." (Seterusnya beliau menerangkan): "Ketika duduk (tasyahud), beliau duduk di atas kaki kirinya sambil meletakkan tangan telapak tangan kirinya di atas paha dan lututkirinya. Kemudian baginda mengangkat sedikit siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beginda melipatkan dua jari )jari kelingking dan jari manisnya) dengan ibu jarinya dan membentuk satu lingkaran )dengan jari tengah). Kemudian baginda mengangkat jarinya (telunjuk) dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dan baginda berdoa dengannya."

 

3.      Abu Humaid ra berkata: "Akulah orang paling tahu di antara kalian tentang solat Rasulullh saw." (Seterusnya beliau menenrangkan). "Bahawasanya Rasulullah saw duduk yakni duduk tasyahud maka baginda membentangkan kaki kirinya dan menghadapkan bahagian depan kaki kanannya ke arah kiblat. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya atas lutut kanannya dan telapak tangan kirinya atas lutu kirinya. Dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya, yakni jari telunjuknya."

 

Kesemua hadis-hadis di atas adalah hadis sahih. (Albani mengatakan bahawa hadis pertama di atas adalah syadz. Ini kerana ia jelas bertentangan dengan hadis menggerakkan jari. Walaupun begitu, beliau mengatakan isnadnya kuat) Daripada ketiga-tiga hadis di atas, kelihatan seperti terdapat percanggahan antara hadis-hadis tersebut. Di mana ada yang mengatakan tidak bergerak dan ada yang mengatakan jari digerakkan ketika tasyahud.

 

Persoalannya, bagaimanakah cara yang lebih afdal? Menurut Imam SyafiI, tidak menggerakkan jari adalah lebih afdal. Al-Baihaqi telah menghuraikan bahawa hadis kedua di atas bukanlah bermaksud menggerakkan jari berulang-kali, tetapi kalimah menggerak-gerakkan jari tersebut membawa erti memberi isyarat dengannya. Ini dikuatkan lagi dengan bilangan hadis yang mengatakan tidak digerakkan jari adalah lebih banyak berbanding sebaliknya.

 

Walaupun hadis-hadis di atas seakan-akan saling bercanggah antara satu dengan yang lain, tidaklah bermaksud hadis-hadis tersebut boleh dimansukhkan. Penilaian syadz oleh Albani bukanlah muktamad kerana hadis tersebut disahihkan oleh Abu Uwanah, Abu Daud, An-Nasai dan al-Baihaqi. Apatah lagi Albani sendiri mengatakan isnadnya adalah kuat. Menurut Al-Sanani boleh sahaja diamalkan mana-mana cara sekalipun yakni menggerakkan jari atau tidak kerana kedua-duanya adalah sunnah Rasulullah saw. Dan inilah pendapat yang saya persetujui. Bersesuaianlah dengan hadis Rasulullah saw:

Solatlah kamu  sepertimana engkau melihat aku solat. [Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain]

 

Kesimpulannya, kedua-dua amalan tersebut adalah sunnah dan sabit daripada Rasulullah saw melalui hadis-hadisnya yang sahih. Maka boleh saja untuk diamalkan salah satu antara keduanya.

 

Bilakah perlu kita mengangkat jari ketika tasyahud?

 

Di dalam persaoalan ini, secara umum terdapat beberapa pendapat yang masyhur yakni:

  • Mengangkatkan jari ketika kalimah Lailahaillallah atau Illallah.
  • Mengangkatkan jari dari mula tasyahud hingga ke akhir.

 

Tidak terdapat sebarang hadis sahih yang menyokong amalan yang pertama di atas. Ini bermakna kaedah mengangkatkan jari yang sebenar adalah mengangkatkannya dari awal hingga ke akhir tasyahud. Bersesuaianlah dengan pendapat Imam SyafiI sendiri yang dinukilkannya dalam kitab al-Umm.

 

Oleh yang demikian, amalan yang pertama seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu sehingga ditemukan dengan dalil yang sahih. Dengan erti kata yang lain, kaifiat tasyahud adalah mengangkatkan jari dari awal hingga akhir tasyahud, bukannya hanya ketika menyebut kalimah Lailahaillallah. Allahualam.

Wassalam

 

Ditulis oleh,
 
 

Rujukan

 

Fiqh & Perundangan Islam

Oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaily

 

Feqhus Sunnah

Oleh Sayyid Sabiq

 

Fatawa Islamiyyah

Oleh Muhammad bin Abdul Azizi al-Musnad

 

Kaedah Memahami Hadis-Hadis yang Saling Bercanggah

Oleh Ustaz Hafiz Firdaus Abdullah

 

Sifat Shalat Nabi saw

Oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albaani

 

Irsyadul 'Ibad Ilasabilirrarrasyad

Oleh H. Salim Bahreisy

 

http://al-ahkam.com.my/forum/

BAB IBADAT