Make your own free website on Tripod.com
KEUNGGULAN ISLAM
BAB LARANGAN MELINTASI ORANG YANG SEDANG SEMBAHYANG.

Home

AL-QURAN | HADIS | BAHR AL-MAADZI | SEJARAH | TOKOH ISLAM | TAZKIRAH | PERSOALAN | ALBUM | PERBINCANGAN | FAIL | NASYID | LINK

Ketahuilah kiranya saudaraku, perbuatan ini terlarang bagaimana dalam Hadith Turmudzi

 

Sumber Busr B. Saiid bahawa Zaid B. Khaalid Al-Juhaniy pernah mengutus kepada Abu Juhaim Abdullah Al-Anshaari mengenai sikap yang didengamya daripada Rasulullah s.a.w. terhadap orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang. Maka Abu Juhaim berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sembahyang itu mengetahui padah yang akan menimpanya, tentulah lebih baik baginya dia berhenti 40.. .(hari? Bulan? Tahun?) daripada dia melintasinya.

Kata Abu Isa At-Turmudzi: Sumber-sumber lain ialah daripada Abu Saiid, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abdullah B. Amr.  Imam Bukhari dan Muslim turut mengeluarkannya dalam Shahiih keduanya.

 

Sungguhnya diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda (bermaksud): Seandainya seseorang kamu berdiri seratus tahun adalah lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapan saudaranya yang sedang sembahyang.

 

Masalah: Hukum melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang.

Ya saudaraku, Abu Isa At-Turmudzi berkata: Para ulamaa mengharamkan seseorang melintas di hadapan seseorang yang sedang bersembahyang yang meletakkan sutrah, sekalipun sembahyang orang itu tidak batal sebabnya.

 

Masalah: Hukum berdiri hampir dengan sutrah.

Kata Imam An-Nawawi: Dalam Mazhab Syafii jarak seseorang dengan sutrah itu janganlah jauh melebihi tiga hasta; dan dalam jarak inilah seseorang dilarang melintas di hadapannya.

 

Masalah: Hukum melintas di hadapan orang yang bersembahyang tanpa sutrah.

Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim: Adalah makruh melintas dalam keadaan demikian; demikian juga jika ada sutrah, tetapi letaknya jauh.

 

Masalah: Hukum melintas orang yang sedang bersembahyang kerana hendak memenuhkan shaf pertama.

Kata Imam An-Nawawi: Seandainya ada kekosongan di shaf pertama (yang kerap menjadi rebutan orang ramai), maka bolehlah seseorang melintas orang yang sedang bersembahyang di shaf kedua (atau lainnya P) dan masuk berdiri di tempat tersebut disebabkan kealpaan orang-orang di belakang tidak memenuhkan tempat yang perlu dipenuhkan.

 

Masalah: Bagaimana kedudukan berdiri di hadapan sutrah?

Kata Imam An-Nawawi: Sunat sutrah itu berada di sebelah kiri atau kanan; jangan membetuli (di mana Nabi didapati mengadap ke hujung pelana unta ; sedang pada umumnya dikehendaki mengadap kepada sutrah.)